Rozhovor se starostou Kolína

V říjnu 2019 schválila zastupitelstvo města vstup Kolína do SEMMO a město se stalo pátým členem sdružení. Se starostou Kolína, Michaelem Kašparem, proběhl v prosinci 2019 následující rozhovor. Jak hodnotíte současné aktivity měst a obcí v oblasti energetického...

SMART Česko

Smart City hýbe moderním světem a nejinak je tomu i v České republice, kde je aktuálně realizována řada projektů řešících zejména dílčí otázky v oblastech dopravy, energetiky, vodohospodářství či odpadového hospodářství. Být „smart“ však znamená zejména nahlížení...