Kapalná biopaliva za rok 2023

Zdroj příspěvku: http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/kapalna-biopaliva/kapalna-biopaliva-za-rok-2023--274597/Souhrnné údaje o produkci, dovozech, vývozech, zásobách a hrubé domácí spotřebě kapalných biopaliv za rok 2023, časová řada údajů...

Měsíční statistika uhlí 2023

Zdroj příspěvku: http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/mesicni-statistika-uhli-2023--273984/Souhrnná informace o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce...

Sdílení elektřiny v bytovém domě

Od 1. ledna 2023 platí novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která zavádí úpravu postupu pro rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě mezi obyvatele bytového domu, v jehož prostorech je výrobna elektřiny instalována. Každému zákazníkovi, který se rozhodne...