Zpráva ze setkání členů SEMMO v Praze

Na předposlední listopadový den byl pro členy SEMMO připraven bohatý program zaměřený především na obnovitelné zdroje energie či komunitní energetiku. Větší část dne patřila konferenci „Komunitní energetika 21. století“, kterou pro zástupce českých měst a obcí...

Jak šel čas aneb bilance aktivit SEMMO v roce 2022

Blíží se Vánoce a s nimi spojený konec roku, který bývá obdobím rekapitulace. Dovolte nám tedy, než společně vykročíme vstříc novým výzvám v novém roce, ohlédnout se za rokem letošním. Jsme rádi, že jste se s námi na začátku roku v rámci dotazníkového šetření podělili...