Reference

SEMMO je partnerem projektu EMPOWER , jenž cílí na zavedení klimatického a energetického managementu v obcích v České republice a na Slovensku. Projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI, www.euki.de) německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Projekt je realizován v letech 2020 – 2022.

 

SEMMO společně s firmou ENVIROS na národní úrovni koordinuje a informuje o nové inciativě EU, European City Facility, která nabízí prostředky na vytvoření municpální investičních plánů a koncepcí. Projekt je řešen v letech 2020 – 2021.

SEMMO je hlavním řešitelem projektu výzvy 13/2019 Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR financovaného ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2019 – programu EFEKT. Projekt byl řešen v letech 2019 – 2020.

SEMMO společně s Národní sítí Zdravých měst ČR, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá sérii webinářů, workshopů, konferencí včetně studijní cesty s cílem propagovat evropskou iniciativu Paktu starostů a primátorů. Projekt byl řešen v letech 2018 – 2019.

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu STARDUST, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je předávat praktické zkušenosti, postupy a modely financování pokročilých měst v oblasti SMART CITY řešení. Projekt je řešen v letech 2018 – 2022.

 

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu SCORE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je podporovat rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie a decentralizaci energetiky. V rámci projektu budou instalovány pilotní komunitní fotovoltaické elektrárny v Litoměřicích. Projekt je řešen v letech 2018 – 2021.

 

 

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu INNOVATE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je vytvářet ve městech komplexní produkt – služby úspor energie (od prvotní konzultace až po technický dozor stavby a vyhodnocení úspor, tzv. one-stop-shop). Projekt je řešen v letech 2017 – 2020.

Město Litoměřice jako člen SEMMO bylo zapojeno v mezinárodním projektu ProgRESsHEAT, podpořeného z programu HORIZON 2020. V rámci projektu byly zpracovány dlouhodobé koncepce  využití obnovitelných zdrojů energie v CZT. Projekt byl řešen v letech 2015 – 2018.