Reference

SEMMO společně s Národní sítí Zdravých měst ČR, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá sérii webinářů, workshopů, konferencí včetně studijní cesty s cílem propagovat evropskou iniciativu Paktu starostů a primátorů. Projekt je řešen v letech 2018 – 2019.
Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu STARDUST, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je předávat praktické zkušenosti, postupy a modely financování pokročilých měst v oblasti SMART CITY řešení. Projekt je řešen v letech 2018 – 2022.
Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu SCORE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je podporovat rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie a decentralizaci energetiky. V rámci projektu budou instalovány pilotní komunitní fotovoltaické elektrárny v Litoměřicích. Projekt je řešen v letech 2018 – 2021.
Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu INNOVATE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je vytvářet ve městech komplexní produkt – služby úspor energie (od prvotní konzultace až po technický dozor stavby a vyhodnocení úspor, tzv. one-stop-shop). Projekt je řešen v letech 2017 – 2020.

Město Litoměřice jako člen SEMMO bylo zapojeno v mezinárodním projektu ProgRESsHEAT, podpořeného z programu HORIZON 2020. V rámci projektu byly zpracovány dlouhodobé koncepce  využití obnovitelných zdrojů energie v CZT. Projekt byl řešen v letech 2015 – 2018.