Energetický zákon

Současný zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od svého schválení prošel mnoha novelami (asi 25), a to zejména v důsledku povinnosti implementovat...

Aktuální výzvy programu Horizont 2020

Má Vaše obec zájem zapojit se do mezinárodního projektu? Podívejte se na přehled aktuálních a budoucích výzev programu Horizont 2020, který financuje projekty mezinárodní spolupráce. Stav výzvy Název výzvy Uzávěrka výzvy otevřená LC-SC3-B4E-1-2020: Towards highly...