Finance na zpracování místních energetických koncepcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí městům, obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím svého programu EFEKT dotační titul zaměřený na zpracování místní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat územní energetickou koncepci...