SÚRAO uzavřelo dohodu s Německem

Zdroj příspěvku: http://www.mpo.cz/cz/energetika/nakladani-s-radioaktivnimi-odpady/surao-uzavrelo-dohodu-s-nemeckem--252115/Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala v prosinci v Berlíně...