Pakt starostů a primátorů

v oblasti Klimatu a Energetiky

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky sdružuju místní samosprávy, které se zavázaly plnit klimatické a energetické cíle EU.

Evropská komise spustila iniciativu v roce 2008 a bottom-up přístup se setkal s nečekaně velkou odezvou. 

V listopadu 2019 sdružuje Pakt více jak 11 000 místních a regionálních orgánů v 59 zemích.

Vize

Signatáři Paktu schválili společnou vizi do roku 2050: urychlit dekarbonizaci svých území, posílit jejich schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Místní samosprávy se zavázaly realizovat svůj politický závazek prostřednictvím praktických opatření a projektů.  Do dvou let od data rozhodnutí místní rady předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), v němž představí klíčová opatření, která plánují uskutečnit. 

V České republice je národním koordinátorem iniciativy Ministerstvo životního prostředí, které pro české zájemce připravilo souhrn informací na svých stránkách.

Signatáři

11 003, z toho 202 českých samospráv

Koordinátoři

212

Podpůrné struktury

215

Země

59

Předložené akční plány

7 421

Uvedená data jsou z února 2023.