Nové metodiky: Atraktivní obec a Voda ve městě

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s partnery připravili dvě metodiky určené pro zástupce obcí. Voda ve městě je primárně určená pro obce nad 10.000 obyvatel, Metodika plánování veřejných prostranství pro malé obce, které nejsou obcí...