Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a PMAC, spol. s.r.o. podali dne 19. prosince 2019 společný projekt do Programu THÉTA Technologické agentury ČR.

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodického přístupu ke zvyšování energetické gramotnosti v ČR v oblasti komunitní energetiky (KE) na teoretické i praktické bázi včetně návrhů na úpravu právních předpisů a norem.

Hlavního cíle bude dosaženo pomocí následujících dílčích výstupů:

  • Vytvoření certifikované metodiky pro zřízení a provoz energetických komunit – primárně bude zaměřena na uživatele z řady místní komunity (města, obce, městské společnosti, energetická družstva apod.
  • Poskytnutí nástroje pro podporu rozhodování o potenciálu a rozvoji energetické komunity – model umožní dané municipalitě (regionu) zhodnotit uplatnění a rozvoj energetických komunit.
  • Vytvoření dílčí strategie pro rozvoj energetických komunit v Mikroregionu Dolnobřežansko, vytvořené na základě reálných dat a potenciálu mikroregionu
  • Vytvoření návrhu na úpravu právních předpisů a norem pro oblast komunitní energetiky a vymezení rolí KE oproti stávajícím účastníkům energetického trhu (provozovatelé LDS, DS, obchodníci apod.).

Projekt by měl být řešen v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022.