European City Facility

EUCF

financování investičních plánů pro města a obce

Evropská komise spustila iniciativu v roce 2020 novou iniciativu European City Facility (EUCF) zaměřenou na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v Evropské unii.

V České republice má SEMMO na starosti komunikaci a koordinaci národní sítě EUCF a firma Enviros působí v roli národního experta.

EUCF nabízí městům a obcím rychlou finanční pomoc (paušální částka ve výši 60 000 euro) a technickou podporu. Cílem je umožnit místním samosprávám přeměnit ambiciózní energetické plány na skutečné investice.

Zjednodušený proces přístupu k financování byl navržen tak, aby pobídnul i malé a střední obce k podávání žádostí. Menší města budou podporována, aby se spojila s jinými městy za účelem sdružování projektů a kombinování fondů. 

Podklady a dokumenty k výzvě

Vlasta Švejnohová

Country expert

Konzultace podání investičního plánu

Tereza McLaughlin Váňová

Národní síť

Propagace a informační setkání