Zpráva z VS SEMMO 2021

Členské město Žďár nad Sázavou hostilo dne 10. června 2021 Valné shromáždění Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Setkání se zúčastnilo třináct členských měst,  tři pozorovatelé (Chrudim, Liberec, Prostějov) a čytři odborní partneři: CEVRE, ČMZRB, ERÚ a...