Nákup energie v organizacích veřejné správy – Praha, 14.10.20

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií – to vše může přinést nemalou finanční...

Evropský týden regionů a měst – Brusel, 12.-15.10.20

18. ročník akce, na které si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje. Hlavní témata roku 2020 jsou: Zelená EvropaSoudržnost a...

Cesta k uhlíkové neutralitě – Praha, 30.9.20

Dne 12. 12. 2019 schválila Evropská rada závazek Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. K tomu se přihlásily všechny členské státy včetně České republiky s výjimkou Polska (které uvažuje o přijetí později). Evropská komise připravuje řadu opatření...