Městské části se inspirují – 9.3.21, 9.00-11.00

Národní síť Zdravých měst pořádá tradiční Setkání (nejen) Zdravých městských částí, nad kterým tentokrát převzal záštitu Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy. Zástupci MČ budou diskutovat nad tématy: Spolupráce a podpora kultury v MČ Péče o životní prostředí v...