2020 Konference NSZM – Olomouc, 23.-24.1.20

Národní síť Zdravých měst pořádá každoroční konferenci s potitulem Síťujeme a podporujeme obce. Ve dvou dnech na zájemce z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací čekají následující aktivity: PŘÍKLADY A INSPIRACE Z OBCÍ – plánování a...