Pro zájemce o členství

Pojďte s námi změnit svět.

Staňte se členem Sdružení energetických managerů měst a obcí
a získejte výhody, které vám pomohou v energetické revoluci.

Služby pro města a obce

Rozvoj a vzdělávání

Účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných sdružením.

Z

Poradenství

Nezávislé poradenství v projektech udržitelné energetiky a dopravy.

Aktuální informace

Rozesílání aktuálních informací (dotační tituly, legislativa, příklady dobré praxe aj.).

Definování cílů

Přímá možnost definovat dlouhodobé cíle SEMMO a navrhovat aktivity pro jejich dosažení.

Propagace aktivit

Zviditelnění aktivit a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních akcích.

w

Lobbing

Lobbing a hájení zájmů na národní úrovni (tvorba legislativy, dotačních titulů, nové tarifní systémy, apod.).

Odborná spolupráce

Možnost spolupráce s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR.

Mezinárodní přesah

Spolupráce na evropských projektech udržitelné energetiky a dopravy.

Služby pro odborné partnery

Rozvoj a vzdělávání

Účast na seminářích, konferencích a studijních cestách pořádaných sdružením.

Kontakt s klienty

Přímý kontakt se zástupci měst a obcí se zájmem o projekty udržitelné energetiky a dopravy.

Mezinárodní přesah

Spolupráce na evropských projektech udržitelné energetiky a dopravy.

Aktuální informace

Rozesílání aktuálních informací (dotační tituly, legislativa, příklady dobré praxe aj.).

Prezentace služeb

Možnost prezentace svých služeb a projektů pro členy SEMMO.

Seznamte se se stanovami

Stanovy jsou pro nás důležité. Pomáhají nám naplňovat vizi a cíle, které si ve sdružení klademe.

Stáhněte si je a nezapomeňte se s nimi seznámit.

Vyplňte žádost o členství

Nyní víte, do čeho jdete. Než začneme, stáhnětě si naši žádost. Vyplňte jej a nechte podepsat statutárním zástupcem.

Pošlete nám jej

Vyplněné a podepsané memorandum naskenujte a pošlete jej na e-mail:

klusak@semmo.cz

Originál zašlete obálkou na adresu:

Sdružení energetických manažerů měst a obcí,
Jaroslav Klusák, Pplk. Sochora 693/23, 170 00 Praha 7 

Uhraďte členský příspěvek

Po obdržení memoranda vám zašleme příkaz k úhradě. Až uhradíte členský příspěvek, stanete se členem našeho sdružení a budete moci užívat všech našich služeb.

Užitečné informace

Může se vám hodit:

Stanovy sdružení

Seznamte se se stanovami sdružení. Stáhněte si je v PDF do svého počítače.

l

Kontakt

Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Pplk. Sochora 693/23, 170 00 Praha 7

E-mail: klusak@semmo.cz
Telefon: +420 773 165 574

Poplatky pro členy SEMMO:

Vaše členské příspěvky využíváme k rozvoji sdružení a kvality služeb. Výše ročního členského poplatku je následující:

Města a obce

 Do 10.000 obyvatel – 10.000 Kč

Od 10.000 do 50.000 obyvatel – 25.000 Kč

Nad 50.000 obyvatel – 50.000 Kč

Odborní partneři a kolektivní členové

Veřejné instituce a neziskové organizace – 50.000 Kč

Soukromé firmy – 100.000 Kč

Kolektivní člen (kraj, MAS, NUTS 2 apod.) – 100.000 Kč

 
Na projekty našich členů a kolegů jsme hrdí. Velké i malé. Seznamte se s těmi, co už sdílí své zkušenosti. Průkopníky, kteří spustili energetickou revoluci.