Smart City hýbe moderním světem a nejinak je tomu i v České republice, kde je aktuálně realizována řada projektů řešících zejména dílčí otázky v oblastech dopravy, energetiky, vodohospodářství či odpadového hospodářství. Být „smart“ však znamená zejména nahlížení a řešení problémů i příležitostí pro 21. století v širokých souvislostech, což je jedním z cílů projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City.

Strategický rámec je koncepčním dokumentem, který chápe „smart“ aktivity jako nástroj budoucího udržitelného rozvoje obcí a měst, a s ohledem na česká specifika přichází s konceptem SMART Česko. Vychází nejen z metodik spojených s oblastí Smart City, ale přirozeně také z řady dalších národních strategických dokumentů. Na globální úrovni reflektuje cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a úsilí o snížení uhlíkové stopy (dekarbonizaci).

Zástupci SEMMO se přímo účastní pracovních skupin podílejících se na přípravě strategického dokumentu. Jejich názory a zkušenosti jsou při vytváření strategie cenným zdrojem informací, jak stanovit strategické i specifické cíle v energetice.

Více o projektu a dokumenty ke stažení: www.smartcesko.cz