Místní samosprávy se spojují ve vzdělávacím programu PROSPECT+

Významný zájem ze strany zástupců místních a regionálních samospráv o účast ve vzdělávacím programu projektu PROSPECT+ svědčí o rostoucím důrazu na rozvoj udržitelné energetiky na lokální úrovni. S potěšením oznamujeme, že naše česko-slovenská skupina přivítala hned...

Novela Lex OZE III

Česká republika stojí na prahu významné energetické transformace s přijetím novely energetického zákona OZE III. Tento legislativní krok představuje zásadní změny v oblasti ukládání, agregace a flexibility energie, které mají zásadně přispět k efektivnějšímu řešení...

Konference: PRO-ENERGY CON 2024 – Hustopeče, 7. – 8. 11. 2024

Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konference skýtá možnost si méně formálním způsobem vyměnit názory na aktuální dění v energetice, to vše v přívětivém...

Fotovoltaika v praxi – Praha, 25. – 26. 9. 2024

Společnost VIDA conference pořádá v září dvodenní konferenci zaměřenou na různorodá tématy týkající se FVE: Aktuální legislativa a podmínky pro povolování FVE Financování, dotační podpora PPA smlouvy  zkušenosti s jejich využíváním Energetické komunity Údržba a...