Dobrá praxe
ve městech a obcích

Sdílíme prověřená řešení, zajímavé nápady a inspirativní domácí a zahraniční projekty.

FVE na 20 tis. pražských střech

Hl. m. Praha – Pražské společenství obnovitelné energie, 2024

„Bytová jednotka při sdílené energetice ušetří až 6 tisíc korun ročně.““

– Martin Rajtr, Pražské společenství obnovitelné energie

Foto: Václav Soukup, samostatný odborný technik, investiční odbor

Zelená střecha na přístavbě úřadu

MČ Bratislava – Karlova Ves, 2021

Kromě úspor energií mají zelené střechy významný vliv na zabraňování přehřívání budovy během letních vln veder, jakožto na zachytávání a zpomalování odtoku srážkové vody.“

– Zuzana Hudeková, MČ Bratislava- Karlova Ves

Foto: Václav Soukup, samostatný odborný technik, investiční odbor

Fotovoltaická elektrárna na Domově pro seniory Máj

České Budějovice, 2020

„Pro město se jedná o první instalaci tohoto druhu. Motivací projektu bylo začít využívat obnovitelné zdroje energie a také snížit náklady na elektrickou energii v objektu.“

– Město České Budějovice

Foto: Václav Soukup, samostatný odborný technik, investiční odbor

Finanční podpora vlastníků na dodatečné zastínění bytů

Vídeň, Rakousko, 2019

„Jedná se o jednoduché a energeticky efektivní řešení proti přehřívání bytů v letních dnech.“

– Magistrát města Vídně

Využití biomasy v soustavě zásobování teplem

Slavičín, Česká republika, 2011

„…cílem je vytvořit v regionu tvořeném městy Brumov-Bylnice, Slavičín a jejich nejbližším okolím dlouhodobě udržitelný místní trh s biomasou.“

– Energetická agentura Zlínského kraje

„…je překvapivě důležité, aby se lidé odvážili přemýšlet a realizovat věci novým způsobem.“

Saara Vauramo, programová ředitelka Green Capital 2021

„…dával jsem vám všem rozkazy (smích), ale myslete hlavně na svůj vlastní rozvoj… a čím můžete přispět nizozemské společnosti.“

Louis Hiddes, zakladatel a do února 20 ředitel Mijnwater B.V.

Městský rozvoj v pasivním standardu

Heidelberg, Německo, 2008-2022

„Obyvatelé Bahnstadtu se v průzkumu vyjádřili, že jsou velmi spokojeni s bydlením v pasivních domech, s kvalitou vzduchu i s vnitřními teplotami v zimě. „

Spolupráce s obyvateli města na úsporách energie

Frankfurt nad Mohanem, Německo, 2008

„Frankfurt má za cíl být zeleným a inkluzivním městem pro všechny své obyvatele. Proto byla s občany a soukromým sektorem vyvinuta široká škála opatření na úsporu energie. Tento přístup zdola nahoru je klíčovým faktorem úspěchu při plnění cílů Paktu primátorů do roku 2020. „

Peter Feldmann, starosta Frankfurtu nad Mohanem

Připraveni na energetickou revoluci?

S námi využijete energii efektivně