Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

Vládní návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (POZE), který se nachází v Poslanecké sněmovně, rozvíjí čistou energetiku a reaguje na cíle pro OZE do roku 2030, které vychází z klimaticko-energetického plánu ČR. Projednávaná novela totiž...

European Green Deal – možnost zapojení pro města a obce

V rámci programu Horizont 2020 schválila Evropská komise v polovině září znění výzvy European Green Deal, která je zaměřena na přechod k nízkoemisní a udržitelné Evropě. Má Vaše obec zájem zapojit se do mezinárodního projektu? I municipality se mohou, například v roli...

Financování pro obce na přípravu investičního plánu

Má vaše město zpracovaný akční plán týkající se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky a hledáte způsob, jak potřebné kroky implementovat? Zažádejte si u EUCF, the EU City Facility, a získejte financování na podporu vašeho energetického přechodu. Co je...