Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u členů SEMMO

Letošní rok bude plný výzev a zároveň náročných rozhodnutí a otázek. Abychom mohli začít naplňovat naše společné cíle, požádali jsem členy Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem bylo získat cenné odpovědi jak...