Nové metodiky: Atraktivní obec a Voda ve městě

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s partnery připravili dvě metodiky určené pro zástupce obcí. Voda ve městě je primárně určená pro obce nad 10.000 obyvatel, Metodika plánování veřejných prostranství pro malé obce, které nejsou obcí...

Pomozte Příbrami s energetickými projekty

Město Příbram hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici energetický manažer.  Obsahem pracovní činnosti bude: nastavení systému energetického managementu města dohled nad implementací úsporných opatření a jejich koordinace v rámci energetické koncepce  města...