Místní samosprávy se spojují ve vzdělávacím programu PROSPECT+

Významný zájem ze strany zástupců místních a regionálních samospráv o účast ve vzdělávacím programu projektu PROSPECT+ svědčí o rostoucím důrazu na rozvoj udržitelné energetiky na lokální úrovni. S potěšením oznamujeme, že naše česko-slovenská skupina přivítala hned...

Novela Lex OZE III

Česká republika stojí na prahu významné energetické transformace s přijetím novely energetického zákona OZE III. Tento legislativní krok představuje zásadní změny v oblasti ukládání, agregace a flexibility energie, které mají zásadně přispět k efektivnějšímu řešení...