Financování pro obce na přípravu investičního plánu

Má vaše město zpracovaný akční plán týkající se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky a hledáte způsob, jak potřebné kroky implementovat? Zažádejte si u EUCF, the EU City Facility, a získejte financování na podporu vašeho energetického přechodu. Co je...

Finance na zpracování místních energetických koncepcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí městům, obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím svého programu EFEKT dotační titul zaměřený na zpracování místní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat územní energetickou koncepci...

European City Facility vyhlašuje první výzvu

Průlomová iniciativa, která podpoří obce a jejich seskupení z EU-27 a Velké Británie při vývoji investičních koncepcí pro urychlení provádění jejich energetických a klimatických akčních plánů, vyhlásila 1. května 2020 svou první výzvu k předkládání návrhů. Počáteční...

Veřejná konzultace k připravované výzvě European Green Deal

Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů the European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021. K navrženým tématům, která zahrnují celkem 11 oblastí...

Členové SEMMO v dokumentu o ochraně klimatu

„Česko chrání klima“ je nový osvětový dokument, vytvořený týmem tým CI2 ve spolupráci s 16:9 Productions u příležitostí 50. výročí Dne Země.  Hned tři členové SEMMO – Brno, Litoměřice a Žďár nad Sázavou – nasdíleli své zkušenosti s opatřeními,...

Hotmaps: Online školení na plánování vytápění a chlazení

Sada nástrojů pro národní, regionální a místní samosprávy pro účely plánovaní vytápění a chlazení, vyvinutá v rámci projektu Hotmaps, bude představena ve dvou online školeních. Nahradí tak původně plánované semináře v Milton Keynes (UK) a Frankfurtu (DE). Webináře...