Sdílení elektřiny v bytovém domě

Od 1. ledna 2023 platí novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která zavádí úpravu postupu pro rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě mezi obyvatele bytového domu, v jehož prostorech je výrobna elektřiny instalována. Každému zákazníkovi, který se rozhodne...

Nová výzva pro obce v Paktu starostů a primátorů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 8/2022 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životního prostředí na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro...

Lex OZE I. – novela energetického zákona

Dne 24. ledna 2023 vešla v účinnost novela energetického a stavebního zákona, označovaná jako LEX OZE I, který by měl výrazným způsobem usnadnit městům a obcím rozvoj komunitní energetiky. Zákon 19/2023 Sbírky mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o...