Trojnásobný úspěch SEMMO v programu H2020

Rádi bychom se s vámi podělili o naše úspěchy v poslední společenské výzvě 3 – Zajištěná, čistá a účinná energie mezinárodního programu Horizont 2020, která měla uzávěrku v září loňského roku. Hned tři podané projekty, do kterých je SEMMO jako partner zapojeno, byly...

Finance pro obce, které chtějí zlepšovat své klima

Municipality, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny mohou získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Mohou žádat o podporu zpracování nebo revize Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima,...

Přihlašte se do předregistrační výzvy MoF

Modernizační fond vyhlásil předregistračních výzvy, které se týkají prvních třech programů zaměřených na: i) Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, ii) Nové obnovitelné zdroje v energetice a iii) Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových...