4. výzva EUCF na financování investičních plánů otevřena

Od 9. června do 30. září 2022 se mohou české municipality ucházet o finanční podporu na přípravu investičního plánu pro své komunální energetické projekty. Iniciativa Evropské komise EU City Facility nabízí 48 městům a obcím technickou pomoc ve výši 60 000 eur....

Jak pomoct bytovým domům k větší energetické soběstačnosti?

Současné dění a vyhrocená situace na světové úrovni v energetice i události spojené s ukončením činnosti některých dodavatelů energie v uplynulém roce v ČR ukázaly, jak zásadní je znovu otevřít a úspěšně vyřešit otázku energetické soběstačnosti obyvatelstva. Spolu...

Zapojení do projektu TA ČR Beta

SEMMO je zapojeno do projektu TA ČR Beta, Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů. Hlavní cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či...