Od 9. června do 30. září 2022 se mohou české municipality ucházet o finanční podporu na přípravu investičního plánu pro své komunální energetické projekty.

Iniciativa Evropské komise EU City Facility nabízí 48 městům a obcím technickou pomoc ve výši 60 000 eur. Prostředky mohou být vynaloženy na expertní služby nebo financování pozice v rámci samosprávy. Cílem EUCF je vybudovat zásobník udržitelných investičních energetických projektů napříč evropskými municipalitami.

Podmínky zapojení zůstávají ve srovnání s předešlým výzvami více méně stejné. Novinkou je důraz na energetickou efektivitu: žádosti musí mít vyšší dopady na úspory energie – tj. podíl vyšší než 50 % celkových předpokládaných dopadů – než na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Při výpočtu konečného bodového hodnocení každé žádosti ve 4. výzvě EUCF budou mít kritéria kategorií A (velikost investice a úspory energie) a B (struktura řízení a zapojení zúčastněných stran) stejnou váhu, tj. po 50 %.

Informace o programu najdete na našem webu: semmo.cz/european-city-facility/.