Ve středu 15. června 2022 proběhlo ve výzkumném centru RINGEN v Litoměřicích setkání místních akčních skupin Ústeckého kraje na téma komunitní energetika. Vedle příspěvku o geotermální energii a energetických projektech města Litoměřice na akci vystoupil také zástupce SEMMO a představil činnosti sdružení.

Součástí prezentace bylo také představení iniciativy Evropské komise EU City Facility (EUCF), která nabízí městům a obcí finance na přípravu investičních plánů pro projekty udržitelné energetiky. Doposud v programu uspěla dvě česká města, Kladno a Tábor.

Závěrečná, čtvrtá výzva je otevřena od 9. června do 30. září 2022 a české municipality mají poslední možnost ucházet se o grant ve výši 60 000 eur.Informace o programu EUCF a podmínkách výzvy najdete na našem webu.