SEMMO je zapojeno do projektu TA ČR Beta, Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů. Hlavní cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či společenství pro obnovitelné zdroje v rámci lokální, komunitní a komunální energetiky Partnery projektu jsou ČVUT UCEEB, Svaz moderní energetiky a PMAC s.r.o. Projekt je řešen v letech 2022 – 2024.

SEMMO odpovídá především za přenos celkových a dílčích výstupů do reálné praxe pro rozhodování měst a obcí v ČR, zajišťuje také, že navržená řešení budou odpovídat reálným potřebám měst a obcí a dalších významných aktérů.

SEMMO přináší do projektového konsorcia přímou vazbu na progresivní česká města a obce (kraje), jejich zapojení v rámci připomínek a testování dílčích výstupů, má tak nepostradatelnou a významnou roli v konsorciu, v rámci navrhovaných aktivit navíc metodicky a odborně vede zpracování výstupů: Metodika zakládání a provozování energetických společenství a společenství pro OZE a přípravu pilotních projektů energetických společenství v ČR.