Zatímco v České republice zažívá komunitní energetika pomalý vzestup a naráží na legislativní problémy, v jiných evropských státech vypadá situace v tomto ohledu o poznání lépe. Mezi příklady, které potvrzují, že komunitní energetika opravdu funguje, rozhodně patří energetické družstvo ECOPOWER v Belgii, které se pyšní více jak třicetiletou historií.

Jejich posláním je rozvíjet demokratický, decentralizovaný a udržitelný energetický systém a usilovat o 100% obnovitelné zdroje pro elektřinu, teplo a mobilitu. Ecopower již sdružuje téměř 60 000 členů, z nichž kteří společně vyrábějí zelenou energii a například v roce 2018 ušetřili přibližně 60 000 tun CO2. Každý člen komunity je v podstatě majitel větrných, solárních a malých vodních elektráren a továren na palety. Každý člen družstva má stejná práva a platí pro něj stejná pravidla. Všech 60 000 členů družstva má jeden rozhodovací hlas a může nakoupit maximálně 20 akcií.

Dnes družstvo vlastní a provozuje 23 větrných elektráren, 3 malé vodní elektrárny, 1 kogenerační jednotku a 322 decentralizovaných fotovoltaických elektráren. Pomáhá také s energetickými úsporami, jeho členové snížili spotřebu elektřiny ze sítě až o polovinu. Čistá energie díky možnosti participace získala velkou podporu veřejnosti. Zisk ze svých činností v oblasti dodávek energie neponechává. Veškeré přebytky jsou znovu investovány do nových projektů v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti.

Družstvo Ecopower také založilo v roce 2013 evropskou federaci pro energetická družstva REScoop.eu, rostoucí síť 1500 evropských energetických družstev a jejich milionu členů. Model REScoop respektuje následujících 7 základních principů: dobrovolné a otevřené členství, demokratickou kontrolu členů, ekonomickou účast prostřednictvím přímého vlastnictví, autonomii a nezávislost, vzdělávání a školení, spolupráci mezi družstvy a péči o komunitu. Dirk Vansintjan, jeden ze zakladatelů Ecopower, věří, že tento družstevní model pomůže vybudovat ekonomiku, která upřednostňuje společenský a environmentální přínos nad ziskem.

Ecopower je důkazem, že i z malého projektu se pomalu ale jistě stalo energetické družstvo, které zásobuje stoprocentně obnovitelnou energii skoro 60 000 domácností. Díky tomu jsou jedním z příkladů „dobré praxe“ a své zkušenosti předávají dalším zájemcům o komunitní energetiku.

Doporučení pro další energetická společenství jsou:

  • mít na začátku dobré ekonomické výpočty a studie proveditelnosti, abyste si byli jisti potenciálními zisky a přínosy, které lze přerozdělit;
  • snadný proces, jak se stát členem;
  • zaměření na dobrou PR kampaň (i na základě ekonomického hodnocení) s cílem zapojit na začátku klíčovou masu lidí;
  • zajistit dlouhodobě levnou cenu energie ve srovnání s jinými zdroji energie dostupnými v regionu.