Koncem března uspořádalo SEMMO dvě vzdělávací setkání v České republice na téma energetických komunit a fondu úspor a energie. Obě akce proběhly v rámci projektu PROSPECT+, jehož cílem je posilování znalostí a zkušeností místních a regionálních samospráv. Účastníci měli možnost dozvědět se podrobnosti fungování Pražského společenství obnovitelné energie a fondu úspor a energie podle vzoru města Litoměřice.

První skupina se sešla právě v Litoměřicích, aby se do detailu seznámila s nastavením Fondu úspor a energie, který město zřídilo v roce 2014 za účelem dlouhodobého snížení provozních výdajů za energie pomocí realizace opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Zástupci samospráv z francouzského Le Havre, moldavské Vinogradovca a řeckého Fyli se dozvěděli vedle detailního modelu fondu dozvěděli o historii jeho vzniku, průběhu schvalování jednotlivými úrovněmi samosprávy, ale i dosažených úspěších a realizovaných projektech.

Každý z účastníků nasdílel svou představu, jak by fond mohl fungovat v jejich podmínkách; právě tohle srovnání a pochopení partnerských projektů bylo pro nás všechny zajímavé a podněcující k zamyšlení. A protože naším hostitelem bylo centrum RINGEN, byl na závěr odprezentován i SYNERGYS, unikátní projekt využití mělké a hlubinné geotermální energie v kombinaci s ostatními obnovitelnými zdroji, který chce přispět k energetické transformaci v oblasti výroby tepla a elektřiny.

V Českých Budějovicích proběhlo druhé setkání, tentokrát místní (tj. české) vzdělávací skupiny, jejíž cílem byla výměna zkušeností v oblasti energetických společenství. Mentorem skupiny bylo Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), které od svého ustanovení v roce 2021 buduje sdílenou energetickou síť pro Prahu. V současnosti PSOE připravuje a realizuje projekty fotovoltaických elektráren jak na veřejných, tak soukromých objektech a kde bude zájem, zajistí i výkup a prodej vyrobené elektrické energie. Účastníci vzdělávací skupiny, Jihočeský vědeckotechnický park, který zaštiťuje implementaci krajské RIS3 strategie v oblasti energetiky, a města České Budějovice a Chodov vnímají energetická společenství jako další logický krok ve své činnosti a mají připravené projekty, které je k této vizi přiblíží.

Během dvou dnů se dozvěděli jak je fungování PSOE rozmyšleno, ale měli i možnost seznámit se s nástroji, které používá a jak řeší, i s ohledem na absenci legislativní úpravy energetických společenství, smluvní vztahy s obchodními partnery. Jeden samostatný blok byl věnován problematice energetických komunit obecně a zúčastnit se jej měli možnost i zástupci místních akčních skupina a místních samospráv v Jihočeském kraji. Aktuálnost tématu potvrdily téměř dvě desítky zúčastněných, kteří mají zájem komunitní energetiku rozvíjet ve svých lokalitách.

Pokud byste se chtěli vzdělávacího cyklu zaměřeného na nedotační financování energetických projektů – mimo výše uvedené např. EPC, intracting – zúčastnit, kontaktujte Terezu McLaughlin Váňovou na vanova@semmo.cz .

Akce byly realizovány s finanční podporou projektu PROSPECT+ z programu H2020, č. grantu 101023271 a prostředků JVTP.