Letošní rok bude plný výzev a zároveň náročných rozhodnutí a otázek. Abychom mohli začít naplňovat naše společné cíle, požádali jsem členy Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem bylo získat cenné odpovědi jak z oblasti energetického managementu na úrovni jejich města, tak i jejich představy o členství v  SEMMO. Tuto příležitost využila všechna členská města a my si velice vážíme jejich ochoty a času se o tyto podněty s námi podělit. 

Pozici energetického manažera, která je jednou z nezbytných podmínek pro zavedení energetického managementu, má v tuto chvíli zavedenou 86 % měst a na přípravu akčního plánu se zásobníkem projektů pro nadcházející dva roky se chystá nebo na něm už pracuje 91 % měst. Sledování spotřeb energií za pomocí aplikace monitoruje 19 členských měst a stejný počet také realizuje sdružený nákup energií.  

Odpovědi na otázky, které se týkaly certifikace ISO 50 0001 či založení energetického společenství, už nebyly tak jednoznačné a dalo by se říct, že města rozdělily na dva tábory. Je zřejmé, že jsou tato témata stále aktuálnější, protože byla společně s fotovoltaickými elektrárnami a projektem EPC velkou měrou zastoupena jak v odpovědích na otázky plánů členských měst a využití dotačních možností, tak v otázce očekávání a pomoci od SEMMO. Neméně důležitým zjištěním pro nás také bylo, jaké formy konzultace zástupcům měst nejvíce vyhovují. Preference se shodovaly především v poradenství (80 %) a účasti na školení a workshopech (76 %). Zájem je ale také o přípravu projektů (56 %) a studijní cesty (48 %). 

Věříme, že nám získané informace pomohou postavit se společným výzvám a zároveň i naplnit očekávání, které do nás naši členové vkládají.