Cena Rogera Lérona se v roce 2022 vrátí s novým zaměřením: Lídři v oblasti energetické účinnosti. Znáte místního/regionálního průkopníka s vizí pro své území? Někoho, kdo vás inspiroval k práci v této oblasti? Ženu, která se zasloužila o pokrok v oblasti genderové rovnosti i energetické účinnosti v Evropě? Pak oceněte jejich úsilí a úspěchy tím, že je nominujete na cenu Rogera Lérona!

Cena Rogera Lérona, kterou v roce 2014 založila Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí (FEDARENE), je udělována výjimečným osobnostem, které se významně zasloužily o přechod k lepší energetice na místní nebo regionální úrovni a které se prosadily i na evropské úrovni. Věříme, že inovativní akce vedené na místní/regionální úrovni mohou vyvolat dopad na širší úrovni a rozšířit se napříč územím a kontinentem. Cena je pojmenována na památku Rogera Lérona, který byl jedním ze zakladatelů a bývalým prezidentem FEDARENE a po celý svůj život významně přispíval k regionální a místní udržitelné energetice.

Nominované kandidáty na cenu Rogera Lérona bude hodnotit porota složená ze 7 vysoce kvalifikovaných odborníků podle jejich leadershipu, vlivu, kreativity a strategické vize a s ohledem na letošní tematické zaměření – lídři v oblasti energetické účinnosti. Toto téma odráží jedno z hlavních poslání regionů a jejich místních/regionálních energetických agentur, které jsou klíčovými realizátory politik a programů EU v oblasti energetické účinnosti. S tím, jak „evropská zelená dohoda“ nabírá na síle díky navrhovaným reformám „Fit for 55“, se energetická účinnost stává strategickým odvětvím pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. V této souvislosti letošní ročník představí nejprůkopničtější a nejambicióznější osobnosti, které přispěly k energetické účinnosti i mimo ni. Kéž vás to inspiruje k identifikování místních a regionálních lídrů vhodných k nominaci na cenu Rogera Lérona za rok 2022.

Vítěz pro rok 2022 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který se uskuteční v září v Bruselu během Týdne udržitelné energie EU (EUSEW).

Znáte příštího vítěze ceny Rogera Lérona? Nominační proces je otevřen od 1. března do 29. dubna 2022 a akceptovány budou nominace ze všech odvětví za předpokladu, že dodrží pravidla a kritéria. Více informací naleznete na naší webové stránce věnované ceně Roger Lérona.

Zdroj: TZ FEDARENE