Nový program staví na úspěchu partnerského programu Paktu starostů a primátorů a nabízí městům (včetně malých měst a vesnic), koordinátorům a energetickým agenturám v celé Evropě příležitost zúčastnit se výměn, jejichž cílem je zvýšit kapacita a znalosti prostřednictvím na míru šitých vzájemných diskusí, aby se vypořádaly s jejich klimatickými a energetickými výzvami!

Vyzýváme zejména malé signatáře, včetně měst, vesnic a obcí nacházejících se v metropolitních nebo venkovských oblastech, aby se přihlásili do všech našich programů.

V roce 2021 pak Covenant Office podpořil 45 měst, 6 koordinátorů a 4 energetické agentury, které se vzájemně propojily, aby zlepšily své kapacity při navrhování a implementaci místních akčních plánů. 

Pakt starostů a primátorů má spuštěny čtyři přizpůsobené programy zaměřené na ty, kteří jsou v různých fázích cesty adaptace a zmírňování klimatu: twinning, expertní mise, vzájemné hodnocení a technická pomoc. Každý program byl navržen tak, aby vyhovoval různým potřebám komunity, a nabízí výměny, jejichž cílem je zvýšit schopnost účastníků zmírňovat a přizpůsobovat se změně klimatu, vyvíjet a implementovat ambiciózní dlouhodobé strategie a také řešit energetickou chudobu. Každý program nabízí něco jedinečného.

Více informací o výzvě a jejích podmínkách najdete na webu Paktu starostů a primátorů. Termín podání výzvy je 25. 3. 2022, 17.00.

Zdroj: Pakt starostů a primátorů