Články

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u členů SEMMO

Letošní rok bude plný výzev a zároveň náročných rozhodnutí a otázek. Abychom mohli začít naplňovat naše společné cíle, požádali jsem členy Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem bylo získat cenné odpovědi jak...

Květnová Priorita je o energiích a o vodě

Jak podpořit domácnosti, aby nespadly do energetické chudoby? Jak dotace podporují stavbu obnovitelných zdrojů energie? Na tyto otázky najdete odpověď v nové vydání časopisu Priorita. Česká republika úspěšně pokračuje v čerpání peněz z Modernizačního fondu, který...