Články

Pražské společenství obnovitelné energie

V květnu 2021 vznikl ambiciózní Klimatický plán hl. města Prahy do roku 2030 a následně bylo založeno Pražské společenství obnovitelné energie jako první krok v jeho naplňování. Vizí Pražského společenství obnovitelné energie je vybudovat sdílenou energetickou síť...

Květnová Priorita je o energiích a o vodě

Jak podpořit domácnosti, aby nespadly do energetické chudoby? Jak dotace podporují stavbu obnovitelných zdrojů energie? Na tyto otázky najdete odpověď v nové vydání časopisu Priorita. Česká republika úspěšně pokračuje v čerpání peněz z Modernizačního fondu, který...