Česká republika stojí na prahu významné energetické transformace s přijetím novely energetického zákona OZE III. Tento legislativní krok představuje zásadní změny v oblasti ukládání, agregace a flexibility energie, které mají zásadně přispět k efektivnějšímu řešení produkce a spotřeby elektřiny. S fluktuací produkce fotovoltaických elektráren a potřebou řešit spotřební špičky přináší novela také nový dynamický cenový režim pro spotřebitele, což by mělo podpořit energetickou efektivitu a lepší adaptaci na ceny elektřiny.

Jedním ze stěžejních prvků novely je ochrana před dvojím zpoplatněním uložené energie, což je klíčové pro majitele bateriových úložišť. Přesto existuje znepokojení ohledně možného zpoždění účinnosti novely až do ledna 2025, což vyvolává obavy mezi investory a odborníky, kteří by uvítali urychlení tohoto procesu.

Novela „Lex OZE 3“, kterou projednala váda v březnu letošního roku, přináší také nový koncept ochrany spotřebitelů, který umožňuje ukončení smluv s dodavateli energie, jež nezajistí bezpečnou obchodní strategii. Tento krok reaguje na nedávné problémy v energetickém sektoru a zvyšuje bezpečnost a stabilitu dodávek pro spotřebitele. Dále zavádí kapacitní mechanismus pro zajištění dostatečného výkonu elektráren pro vyrovnávací a záložní účely.

Pro obce a města v České republice představuje novela zvláště významnou změnu v kontextu komunitní energetiky. Povinnost bezplatné instalace průběhových elektroměrů ze strany distributora členům energetických společenství umožňuje efektivní sdílení elektřiny a rozšiřuje možnosti pro komunitní energetiku. Zároveň umožnění zapojení příspěvkových organizací, jako jsou školy a nemocnice, do energetických společenství a rozšiřuje tak potenciál pro obce stát se lídry v této oblasti.

Zachování ochrany spotřebitelů před jednostrannými změnami smluv ze strany obchodníků s energií a možnost delšího procesu přijímání členů do komunit zajišťuje stabilitu a předvídatelnost pro účastníky komunitní energetiky. Zároveň se novela snaží vyvážit omezení pro obce v kontextu hlasovacích práv, což může motivovat k dalšímu rozvoji komunitních projektů.