Jak pomoct bytovým domům k větší energetické soběstačnosti?

Současné dění a vyhrocená situace na světové úrovni v energetice i události spojené s ukončením činnosti některých dodavatelů energie v uplynulém roce v ČR ukázaly, jak zásadní je znovu otevřít a úspěšně vyřešit otázku energetické soběstačnosti obyvatelstva. Spolu...

Zapojení do projektu TA ČR Beta

SEMMO je zapojeno do projektu TA ČR Beta, Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů. Hlavní cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či...

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u členů SEMMO

Letošní rok bude plný výzev a zároveň náročných rozhodnutí a otázek. Abychom mohli začít naplňovat naše společné cíle, požádali jsem členy Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem bylo získat cenné odpovědi jak...