Významný zájem ze strany zástupců místních a regionálních samospráv o účast ve vzdělávacím programu projektu PROSPECT+ svědčí o rostoucím důrazu na rozvoj udržitelné energetiky na lokální úrovni. S potěšením oznamujeme, že naše česko-slovenská skupina přivítala hned 14 nových zájemců z různých koutů obou zemí, nám známých jmen, ale i nových tváří. Počet účastníků nám umožňuje vytvořit dvě skupiny pro intenzivnější a cílenější diskuzi.

První online setkání, které plánujeme na konec května, bude klíčovým milníkem v našem společném úsilí. Hlavním tématem našich diskusí budou energetická společenství, příležitosti a výzvy, které s sebou přináší současná praxe a vize pro budoucnost. Tato témata jsou nejen aktuální, ale také nezbytná pro přechod k udržitelnějším formám energetiky. Naši skupinu povede Jaroslav Klusák, jehož cenné zkušenosti s nastavením procesů v Pražském společenství obnovitelné energie nám všem poskytnou jedinečný pohled na praktické aspekty fungování energetických komunit v českém prostředí.

Těšíme se na bohatou výměnu zkušeností a názorů, která nám pomůže nejen rozšířit naše horizonty, ale také se dozvědět více o zajímavých projektech, které naši kolegové v malých i velkých městech a obcích připravují. Je to vzácná příležitost pro všechny zúčastněné strany, aby společně přispěly k rozvoji decentralizované energetiky, což je klíčové pro dosažení udržitelnější budoucnosti.

Projekt PROSPECT+ představuje platformu pro sdílení nejlepších praxí, výměnu inovativních řešení a budování silných partnerství, která mohou vést k posílení komunální energetiky. Společně nabízí šanci nejen reagovat na aktuální výzvy, ale také aktivně utvářet moderní municipální energetiku.