Energetický regulační úřad schválil 6. prosince 2022 novelu vyhlášky, díky které si budou moci obyvatelé bytových domů snadněji vyrábět a sdílet vlastní elektřinu, typicky ze střešních fotovoltaických panelů. Změna začne platit od 1. ledna 2023. Dosud legislativa umožňovala využívat vlastní elektřinu pouze ve společných prostorách nebo pokud se všechny byty sdružily do jednoho odběrného místa. To s sebou neslo řadu nevýhod a potenciál výroby a sdílení elektřiny se tak nevyužíval.

Vyhláška energetického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou ale umožní její sdílení do všech bytů, které o to budou mít zájem, bez sdružení odběrných míst. To nahradí instalace průběhového měření typu B, které na své náklady nainstaluje provozovatel distribuční soustavy. Ten zároveň odpovídá za výpočty, sběr a zpracování dat včetně jejich poskytování zákazníkům. Vyrobenou elektřinu si budou obyvatelé zapojení do společné výroby a spotřeby rozúčtovávat na základě alokačního klíče, který představuje předem dohodnuté podíly. V případě, že elektrárna nevyrobí dostatek energie, budou celý bytový dům i jednotlivé byty nadále připojení k veřejné distribuční soustavě a odebírat z ní elektřinu od svého obchodníka.

Legislativní změna přináší pozitivní impuls nejen majitelům bytů z řad fyzických osob, ale i obcím a městským částem v jejich obecních bytech. K výhodnějším nájmům přibudou i nižší a dlouhodobě stabilní náklady na energie, což zejména v dnešní době energetické krize může posloužit jako účinný nástroj pro boj s energetickou chudobou.

V současnosti se ale projednávají ještě další dvě novely, které mohou mít na výrobu a sdílení elektřiny v rámci bytových domů pozitivní vliv. Jedná se o novely energetického zákona, kdy první z nich posouvá hranici pro nutnost vlastnit licenci na výrobu elektřiny z 10 na 50 kW a druhá vztahující se ke komunitní energetice, která má umožnit sdílení mezi více bytovými domy nebo dokonce dalšími subjekty (např. obecními budovami, firmami nebo rodinnými domy). Jejich platnost se očekává ze začátku příštího roku, respektive roku 2024 v případě druhé novely.

Autor: Tomáš Jagoš, Unie komunitní energetiky