Na předposlední listopadový den byl pro členy SEMMO připraven bohatý program zaměřený především na obnovitelné zdroje energie či komunitní energetiku. Větší část dne patřila konferenci „Komunitní energetika 21. století“, kterou pro zástupce českých měst a obcí připravilo Pražské společenství obnovitelné energie v prostorách Centra Architektury a Městského Plánování (CAMP). Po skončení konference následovala akce pro členská města, „Fotovoltaika na městských objektech“, na které byly představeny specifické aspekty přípravy, provozu a vyhodnocení FV na městských budovách. Náročný den byl zakončen neformálním setkáním členů SEMMO jako poděkování za jejich přízeň a spolupráci.

V úvodu konference byly představeny cíle Klimatického plánu Prahy do roku 2030 a také činnosti Pražského společenství obnovitelné energie. V programu byl také prostor pro prezentaci k návrhu novely Energetického zákona, což je v poslední době velmi skloňované téma. V odpoledním bloku se diskutovalo k problematice obnovitelných zdrojů a památkové péči a byly představeny možnosti financování výroben OZE. Velmi inspirativní vstup zazněl ke komunitní energetice v rurálních oblastech pro 21. století.

Později odpoledne, po skončení konference, se zástupci členských měst SEMMO přesunuli do sdíleného prostoru Opera, kde v komorní atmosféře pokračovala diskuse k tématům, která zazněla na konferenci. Následně si vzal slovo předseda SEMMO Jaroslav Klusák a seznámil přítomné, jaký způsobem se mohou vlastníci bytů, rodinných domů či správci městských objektů na územní města Prahy zapojit do unikátního projektu, jehož vizí je decentralizovaná síť tisíce malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na střechách pražských domů. Názorně ukázal, jakým způsobem se mohou případní zájemci zapojit do pražské sdílené energetiky a také názorně vysvětlil, jakým způsobem řeší výběr dodavatele na tak rozsáhlý projekt. Závěr formálního setkání byl věnován konkrétní dotazům a vzájemnému předávání cenných zkušeností.

Více informacích o nadcházejích akcích, na kterých můžete zástupce SEMMO potkat najdete na tomto odkazu.