Přinášíme vám shrnutí nejzajímavějších okamžiků našich tří mezinárodních projektů financovaných z programu Horizont 2020.

  • POWER UP

Valencie hostila v dubnu první setkání projektu zaměřeného na energetickou chudobu. Upřesnění obchodních modelů pro pilotní města a zapojení zájmových skupin tvořily hlavní témata společných diskuzí a výměn názorů.

Představené přístupy byly využity v dalším kroku, na červnovém setkání se zástupci Rožnova pod Radhoštěm jsme společně definovali seznam činností a milníků pro založení konzultačního centra (one-stop-shop) a instalaci fotovoltaiky na bytovém domě. Kolegové z anglické univerzity v září publikovali zprávu o situaci energetické chudoby na národní a místní úrovni v šesti zemích EU, včetně České republiky.

  • PROSPECT+

V prvních měsících realizace projektu jsme připravili profily naší organizace a témata, která chceme a můžeme nabídnout zájemcům ve vzdělávacím programu. Od dubna do září probíhal prvního cyklus programu, v jehož rámci si zájemci vybrali mj. téma energetických společenství, které vede Jaroslav Klusák, předseda SEMMO, a zároveň ředitel Pražského společenství obnovitelné energie. Po několika on-line setkání jsme v červnu 2022 přivítali naši skupinu v Praze na dvoudenní studijní návštěvě, shrnutí si můžete přečíst na tomto odkazu.

Druhý cyklus vzdělávání začne v listopadu 2022. Novinkou bude ustanovení místní vzdělávací skupiny na aktuální téma energetických společenství, která nabídne sdílení zkušeností výhradně zástupcům českých místních nebo regionálních samospráv. Kromě místní skupiny ještě čekáme na vyhodnocení žádostí na evropské úrovni; může z ní vyjít ještě jedna skupina zájemců o přípravu a nastavení fondu úspor energie.

  • EUCITYCALC

V prvním roce byl důraz kladen na zpřesnění a přizpůsobení nástroje EUCityCalc tool pro energetické a územní plánování na lokální úrovni. Druhý český partner projektu, město Žďár nad Sázavou, bylo prvním hostem podcastové minisérie, zástupci města představili svou vizi dalších kroků v oblasti klimatu a energetiky.

Ve dnech 3. – 5. října 2022 proběhlo v portugalském Setúbalu první setkání projektových partnerů, kterého se za českou stranu zúčastnili jak zástupci SEMMO, tak města Žďár nad Sázavou. Prvním z úkolů bylo otestovat využití nástroje European City Calculator, který pomůže municipalitám při rozhodování a realizaci jejich klimaticko-energetických strategií, a navrhnout zlepšení, jež přispějí k větší uživatelské přívětivosti. Další den jsme po vyslechnutí tří prezentací na téma vytváření a implementace strategií a zapojení zainteresovaných stran hledali nejlepší způsoby, jak takový proces nastavit a jakým chybám se vyvarovat. Poslední den jsme se soustředili na nastavení naší komunikační kampaně k připravovanému nástroji.