Ve dnech 16. a 17. června proběhla v Praze v rámci projektu PROSPECT+ studijní návštěva zahraničních hostů zaměřená na energetická společenství. SEMMO hostilo zástupce města Matosinhos (Portugalsko) a energetických agentur e-nova (Portugalsko) a LENERG (Maďarsko).

První den strávili účastníci v sídle Pražského společenství obnovitelné energie na Mariánském náměstí v Praze. Jaroslav Klusák představil na příkladu belgické organizace Ecopower a Pražského společenství strategie, jak přistupovat k energetickým komunitám. Ondřej Ptáček z konzultantské společnosti PwC ukázal možné způsoby financování prostřednictvím zelených bondů.

Po polední přestávce následoval druhý blok prezentací, v němž Jaroslav Klusák ukázal čtyři možné business modely fungování energetických společenství; kromě již uvedené belgické a české dobré praxe byly zmíněny i bytové družstvo z Estonska a nezisková entita vlastněná zákazníky, odběrateli tepla, Marstal Fjernvarme z Dánska. Poslední téma prvního dne – zapojení zainteresovaných skupin do energetických projektů – patřilo Michalu Kuzmičovi z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a konkrétně se věnovalo nástroji participativní design. Během každé prezentace měli řečníci přichystáno na účastníky několik dotazů rozvádějících téma, a zároveň měli hosté možnost diskutovat s experty své zkušenosti a klást dotazy.

V pátek dopoledne se partneři studijní návštěvy zúčastnili akce pořádané partnerskou organizací Svaz moderní energetiky, nazvané Aktivní spotřebitele energie – inovativní řešení a manuál pro obce. Pestrý mix řečníků pokryl případové modely řešení aktivních spotřebitelů, příklady dobré praxe samovýrobců a energetických společenství a zkušenosti s jejich provozem, řešení vhodná pro zmírnění energetické chudoby a také manuál doporučených kroků pro města a obce připravující projekty komunální energetiky. Akce nabídla zajímavý vhled do komunální a komunitní energetiky, praktické příklady a konkrétní doporučení. Ačkoli proběhla v českém jazyce, našim zahraničním hostům byly příspěvky simultánně tlumočeny.

Po skončení semináře jsme zůstali v prostorách Impact Hubu na Smíchově a diskutovali nabyté znalosti a postřehy. Každý mentee měl možnost vyjádřit se, co pro něj bylo na dvoudenní návštěvě zajímavé a co si umí představit, že bude možné implementovat v jeho domácí organizaci. Dvoudenní návštěva byla obohacující a přínosná nejen pro naše hosty, ale i pro nás hostitele a doufáme, že se s našimi zahraničními kolegy znovu potkáme při spolupráci na projektech udržitelné energetiky.

Aktuální informace o aktivitách a výzvách projektu najdete na webu projektu PROSPECT+ nebo na profilu LinkedIn.