Členské město Žďár nad Sázavou hostilo dne 10. června 2021 Valné shromáždění Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Setkání se zúčastnilo třináct členských měst,  tři pozorovatelé (Chrudim, Liberec, Prostějov) a čytři odborní partneři: CEVRE, ČMZRB, ERÚ a PORSENNA.

Setkání zahájil starosta města Žďár, Martin Mrkos a přivítal všechny zúčastněné. Na něj navázal Michal Bačovský, Smart City manažer města, a ukázal, do jakých činností je město zapojeno. Martina Krčová z ERÚ představila možnosti participace měst a obcí v komunitní a lokální energetice, zatímco Vladimír Sochor a Tomáš Konvička uvedli možnosti pomoci při financování energeticky efektivních projektů. Poslední odborný příspěvek patřil Jiřímu Cihláři z CEVRE, který se do detailu věnoval energetickým auditům, včetně nově zákonných povinností.

Následně předseda SEMMO Jaroslav Klusák seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2020 a naplánovanými aktivitami na rok 2021. Výroční zpráva byla členy jednotně přijata. Bylo prodiskutováno několik do programu doplněných bodů: Modernizační fond, Klimaticko-energetické plány, postupy v energetickém SECAP reportování a propagace členských aktivit.

Výroční zprávu si můžete stáhnout a přečíst.