Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s partnery připravili dvě metodiky určené pro zástupce obcí. Voda ve městě je primárně určená pro obce nad 10.000 obyvatel, Metodika plánování veřejných prostranství pro malé obce, které nejsou obcí s rozšířenou působností.

Metodika VODA VE MĚSTĚ se věnuje udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou (dále HDV). Městský systém HDV a s ním související prvky modrozelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové síti a zlepšují kvalitu života obyvatel. Vytvářejí příjemné místo k pobytu a dávají životní prostor rostlinám a živočichům. S častějším výskytem letních veder, suchých měsíců či naopak přívalových dešťů postihujících česká města získávají tato témata pozornost.

Metodika je zdarma ke stažení ne webových stránkách www.vodavemeste.cz

Cílem METODIKY PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MALÝCH OBCÍ je pomoci starostům (nejen) menších obcí zorientovat se v problematice plánování proměny veřejných prostranství, umožnit jim informovaně se rozhodovat a stát se rovnocenným partnerem pro neopominutelné odborníku v procesu plánování proměny veřejných prostranství. Hlavní část metodiky je základním stavebním kamenem – pomáhá představitelům menších obcí zorientovat se v problematice veřejných prostranství pro následné jednání s odborníky i úřady, provází je krok za krokem procesem přípravy a formulace zadání studie a popisuje doporučené postupy při výběru zpracovatele. Na tuto hlavní část navazuje několik příloh – první sada příruček popisuje základní principy kvalitního hmotného (architektonického) prostředí veřejných prostranství i způsoby a postupy, jak a proč zapojovat veřejnost a zjišťovat její potřeby. Druhá sada příruček obsahuje doporučený seznam kapitol zadání pro různé v metodice definované typy studií.

Metodika je zdarma ke stažení ne webových stránkách www.atraktivniobec.cz