Vládní návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (POZE), který se nachází v Poslanecké sněmovně, rozvíjí čistou energetiku a reaguje na cíle pro OZE do roku 2030, které vychází z klimaticko-energetického plánu ČR.

Projednávaná novela totiž definuje, jakým způsobem budou od roku 2021 podpořeny nové projekty obnovitelných zdrojů. Aktuální návrh počítá s uplatněním provozní podpory formou aukčního či zeleného bonusu. Smyslem tohoto mechanismu je zajištění maximální efektivity vložených prostředků státní podpory. Návrh dále předpokládá, že vláda každý rok bude určovat objem nových projektů, pro které bude připravena podpora. Novela může být jednou hodnocena jako důležitý milník v rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR.

Bohužel předložený návrh neřeší rozvoj obnovitelných zdrojů vlastněných obcí či komunitou. K tomu je potřeba nastavit vhodné podmínky v připravovaném novém energetickém zákoně a další novele zákona o POZE zaměřené právě na komunitní energetiku a energetické společenství či společenství pro obnovitelné zdroje. Předložený návrh ani neřeší podporu fotovoltaických zdrojů, které tvoří velký potenciál v obecních projektech. Je tedy nezbytné, aby energetičtí manažeři měst a obcí vynaložili velké úsilí pro vyčlenění dostatečné částky finančních prostředků z tzv. Modernizačního fondu, případně dalších programů, které by jejich projekty komunitní a lokální energetiky mohly v budoucnu podpořit.