Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí městům, obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím svého programu EFEKT dotační titul zaměřený na zpracování místní energetické koncepce.

Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat územní energetickou koncepci vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Místní energetická koncepce je vhodná pro obce a dobrovolné svazky obcí ve snaze o úspory energie.

Zájemci vyplní žádost, poskytovatel prověří požadované náležitosti a následně žadatele vyzve k doložení potřebných dodatečných podkladů, např. výsledek výběrového řízení na zpracovatele koncepce.

Pokud jsou všechny podklady řádně dodány, je vystaveno rozhodnutí o dotaci, poskytnuta dotace v předpokládané výši a dojde ke zpracování koncepce. Na konci je doloženo vyúčtování dotace, je zpracovánaí a předložena závěrečná zpráva.

Výzva je otevřena od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Kompletní informace o podmínkách výzvy najdete na webu MPO ČR.