Články

Novela zákona o hospodaření s energií

Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů byl vydán dne 10. 1. 2020 a nabyl účinnosti 25. 1. 2020. Novela harmonizuje evropskou a národní právní úpravu regulující oblast zvyšování energetické...

Financování vývoje investičních koncepcí pro obce

SEMMO bylo vybráno jako národní koordinátor sítě místních samospráv v rámci EU City Facility (EUCF) a pomůže zástupcům českých měst a obcí zprostředkovat pomoc při tvorbě jejich investičních koncepcí v oblasti energetiky a ochrany klimatu. EUCF nabízí městům...