Financování pro obce na přípravu investičního plánu

Má vaše město zpracovaný akční plán týkající se udržitelného rozvoje v oblasti klimatu a energetiky a hledáte způsob, jak potřebné kroky implementovat? Zažádejte si u EUCF, the EU City Facility, a získejte financování na podporu vašeho energetického přechodu. Co je...

Finance na zpracování místních energetických koncepcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí městům, obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím svého programu EFEKT dotační titul zaměřený na zpracování místní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat územní energetickou koncepci...

Nákup energie v organizacích veřejné správy – Praha, 14.10.20

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií – to vše může přinést nemalou finanční...