European City Facility vyhlašuje první výzvu

Průlomová iniciativa, která podpoří obce a jejich seskupení z EU-27 a Velké Británie při vývoji investičních koncepcí pro urychlení provádění jejich energetických a klimatických akčních plánů, vyhlásila 1. května 2020 svou první výzvu k předkládání návrhů. Počáteční...

Veřejná konzultace k připravované výzvě European Green Deal

Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů the European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021. K navrženým tématům, která zahrnují celkem 11 oblastí...

Evropský týden regionů a měst – Brusel, 12.-15.10.20

18. ročník akce, na které si úředníci regionálních a obecních samospráv spolu s experty a zástupci akademické sféry mohou vyměňovat osvědčené postupy a know how z oblasti regionálního a městského rozvoje. Hlavní témata roku 2020 jsou: Zelená EvropaSoudržnost a...

Členové SEMMO v dokumentu o ochraně klimatu

„Česko chrání klima“ je nový osvětový dokument, vytvořený týmem tým CI2 ve spolupráci s 16:9 Productions u příležitostí 50. výročí Dne Země.  Hned tři členové SEMMO – Brno, Litoměřice a Žďár nad Sázavou – nasdíleli své zkušenosti s opatřeními,...