Společnost VIDA conference pořádá v září dvodenní konferenci zaměřenou na různorodá tématy týkající se FVE:

  • Aktuální legislativa a podmínky pro povolování FVE
  • Financování, dotační podpora
  • PPA smlouvy  zkušenosti s jejich využíváním
  • Energetické komunity
  • Údržba a repowering stávajících FVE
  • Zkušenosti s realizací FVE ve veřejné správě a ve firmách
  • Akumulace, agregace flexibility

Detaily akce, informace o vystupujících budou průběžně aktualizovány na webu pořadatele.

Zdroj: VIDA conference