Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 8/2022 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životního prostředí na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro energii a klima.

Zažádat o financování mohou obce a města, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Podmínkou výzvy je mimo jiné i přistoupení žadatele k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů. Peníze lze čerpat na zpracování Akčních plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), organizaci Místních dnů pro klimat a energii nebo na podporu pracovního místa.

Podat žádosti je možné průběžně do 5. června 2023. Minimální výše podpory na jeden projektu je 250 tisíc korun, maximální 2 mil. Kč. U podpory pracovního místa může činit maximální 50 % celkových způsobilých výdajů, u ostatních podporovaných aktivit maximálně 80 %.

Pokud máte zájem o pomoc s přípravou žádosti, kontaktujte Terezu McLaughlin Váňovou.

Podrobné informace, včetně formulářů a povinných příloh najdete na stránkách poskytovatele.