Potřebuje Vaše město, obec nebo kraj podpořit v rozvoji a implementaci inovativních finančních schémat? Zaregistrujte se do právě běžící výzvy a využijte odborného mentoringu.

Výzva pro zájemce (mentees) o zapojení se do 2. vzdělávacího cyklu PROSPECT+  je otevřena do 30. září 2022. Neváhejte a odešlete svou žádost co nejdříve!

Pro koho je program určen
Zástupce místních nebo regionálních samospráv nebo regionálních agentur, kteří mají zájem dozvědět se od zkušeného mentora o financování projektů se sníženou závislostí na dotacích.

Tematické oblasti
Váš projekt, pro který zvažujete inovativní financování, by měl spadat do jedné z těchto oblastí:

  • veřejné budovy,
  • soukromé budovy,
  • veřejné osvětlení,
  • doprava,
  • meziodvětvové.

Splňte své klimatické cíle
Jako mentee budete mít příležitost učit se z jiných projektů realizovaných v Evropě a aplikovat to, co jste se naučili, ve vašem kontextu. Také získáte na míru šitou pomoc přizpůsobenou vašim cílům a potřebám v oblasti budování kapacit, konfrontujete nápady s kolegy a nakonec se podělíte o své zkušenosti a vyzvěte své znalosti, abyste přišli s novými řešeními.

Více informací o podmínkách účasti ve vzdělávacím programu se můžete dozvědět od českého partnera projektu, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, konkrétně Terezy McLaughlin Váňové.

Další informace o projektu a podmínkách zapojení jsou k dispozici na webu projektu nebo jeho LinkedIn stránce, případně je možné si stáhnout leták v angličtině a češtině