Byl zahájen nábor mentorů pro druhý vzdělávací cyklus programu budování kapacit Prospect+!

Po prvním úspěšném vzdělávacím cyklu, kdy se devět mentorů z celé Evropy (Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Bulharsko) podělilo o to, jak zavedli inovativní systémy financování ve svých obcích nebo regionech, nyní PROSPECT+ otevírá přihlášky do nového kola mentorů!

Zavedlo vaše město nebo region opatření v oblasti udržitelné energetiky a klimatu pomocí inovativních schémat financování? Podělte se o své zkušenosti s kolegy, podpořte energetickou transformaci v Evropě a zviditelněte svou obec nebo region!

Připojte se k týmu mentorů PROSPECT+ a zašlete svou přihlášku ještě dnes.

Máte prokazatelné zkušenosti s inovativními systémy financování?
Inovativními systémy financování PROSPECT+ označuje netradiční způsoby získávání finančních prostředků a usnadnění investic do udržitelné energetiky a klimatu kombinací různých zdrojů (vlastní prostředky, veřejné a soukromé prostředky) nebo zapojením různých partnerů (např. občanů, soukromého sektoru). Mezi tyto inovativní systémy financování patří např:

 • občanské financování (crowdfunding a družstva);
 • interní uzavírání smluv (intracting);
 • zelené dluhopisy (místní samosprávy nebo jejich agentury mohou vydávat zelené dluhopisy na financování svých opatření v oblasti udržitelné energie a klimatu);
 • záruční fondy (záruky za úvěry poskytované věřitelům, které slouží jako pojistka proti prvním ztrátám v případě nesplácení ze strany dlužníků);
 • zvýhodněné půjčky (půjčky pod tržní úrokovou sazbou a s delší dobou splatnosti z veřejných zdrojů, které usnadňují investice);
 • revolvingové fondy (zřízené za účelem financování pokračujícího cyklu investic prostřednictvím počátečních částek získaných od svých akcionářů);
 • financování třetí stranou (dluhové financování, kdy financování projektu pochází od třetí strany, např. od ESCO, která není uživatelem nebo zákazníkem);
 • Smlouva o poskytování energetických služeb se zárukou (EPC).

Tematické oblasti
Pokud pracujete pro místní/regionální orgán nebo energetickou agenturu z jedné ze 44 způsobilých zemí, PROSPECT+ vás vyzývá, abyste se přihlásili jako mentor do druhého cyklu programu budování kapacit v jedné z těchto tematických oblastí:

 • veřejné budovy,
 • soukromé budovy,
 • veřejné osvětlení,
 • doprava,
 • meziodvětvové.

Inspirujte se opakovatelnými postupy inovativních systémů financování energetické účinnosti a přizpůsobení se změně klimatu, které jsme pro vás shromáždili!

Přihlaste se do 15. července, prezentujte své úspěchy a navažte kontakty s kolegy z celé Evropy! 

Seznamte se s pokyny pro mentory. Další podrobnosti o vzdělávacím cyklu najdete zde.