Existuje kultura evropské solidarity? Co spojuje komunity z různých částí Evropy? V rámci projektu #M2M Solidarity tři organizace hájící právo na vodu a čistou energii z různých částí Evropy zkoumaly hodnoty, které sdílejí.

Sdružení energetických manažerů měst a obcí spolu s berlínskou organizací Wassertisch a entitou GoiEner Cooperative ze Španělska vytvořily společnou infografiku založenou na jejich společné představě o evropské solidaritě. Vedle projektů udržitelné energetiky na městech představuje iniciativu vedoucí k remunicipalizaci vody v Berlíně a baskické energetické společenství.

Tato vizuální esej je výsledkem projektu M2M Solidarity iniciovaného Nadnárodním institutem v Amsterdamu. Projekt spojil 11 evropských komunitních projektů do dvou- nebo tříčlenných skupin a každá skupina vytvořila své vyjádření evropské solidarity. Projekt #M2MSolidarity podporuje vzájemné učení a výměnu zkušeností mezi kolektivy a snaží se přispět k oživení evropské solidarity.

Infografiku a podrobnosti o aktivitách zapojených partnerů najdete na této stránce.

Další informace o projektu: