Od podzimu je Sdružení energetických manažerů měst a obcí řešitelem tří mezinárodních projektů financovaných z programu H2020, výzvy 3 Zajištěná, čistá a účinná energie.

Projekt PROSPECT+ umožní regionálním a místním samosprávám v celé Evropě financovat a realizovat jejich akční plány pro udržitelnou energii pomocí inovativních finančních schémat.

Cílem projektu EUCITYCALC je využít metodiku nástroje EUCityCalc tool pro energetické a územní plánování na lokální úrovni. Metodika bude ověřena ve vybraných evropských městech, čímž pomůže definovat dlouhodobé varianty rozvoje celkové energetiky města včetně doporučených opatření. Jako partner je zapojen i člen SEMMO, město Žďár nad Sázavou.

POWER UP! směřuje k navržení „krok za krokem“ postupu rozvoje komunitních projektů přispívajících k odstraňování energetické chudoby. Projekt kriticky zhodnotí celkový proces tvorby takových projektů a zapojení místních hráčů.

Více se můžete dozvědět na stránkách jednotlivých projektů.